Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Jedlińsk  www.jedlinsk.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Rada
Komisje Rady
Urząd Gminy
Referaty
Rejestr umów
Dane osobowe (RODO)
Wybory
Wybory prezydenckie 2020
Wybory prezydenckie 2020 - 28.06.2020r.
Wybory parlamentarne 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Mazowiecka Izba Rolnicza 2019
Wybory samorządowe 2018
Wybory parlamentarne 2015
Referendum 2015
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Wybory Samorządowe 2014
Wybory prezydenckie 2015
Mazowiecka Izba Rolnicza 2015
Rada Gminy
Porządek obrad sesji
Porządek obrad komisji
Protokoły z sesji
Protokoły z posiedzeń Stałych Komisji Rady
Protokoły kontroli
Interpelacje, oświadczenia radnych
Nagrania z sesji
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Sprawozdania
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Gospodarka nieruchomościami
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany miejscowe
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Przetargi
Zamówienia publiczne 2021 zamieszczane na platformie zakupowej Marketplanet
Zamówienia poniżej 30tysięcy euro
Zapytania ofertowe do 130.000 zł netto
Ogłoszenia o zawarciu umowy i udzieleniu zamówienia z wolnej ręki
Rejestry i ewidencje
Oświata
Ogłoszenia
Informacje nieudostępnione
Petycje
Oświadczenia majątkowe
° za 2014
° za 2015
° Za 2016
° Za 2017
° Za 2018
° Za 2019
° Za 2020
Fundusz Sołecki
Zgromadzenia publiczne
Ochrona Środowiska
Wykaz danych
Ogłoszenia
Gospodarka komunalna
Dla mieszkańców
Dla przedsiębiorców
Rejestr działalności regulowanej
Analiza
Praca
2021
2022
Serwis
Wyszukiwarka
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Instrukcja obsługi
Skrzynka Podawcza 2
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > Za 2020 strona główna 

Za 2020
wersja do druku